Výškové práce

Výškové práce
 

Montáž a demontáž konštrukcií, technológií a zariadení
Opravy striech, svetlíkov
Zrezávanie problémových stromov
Práce pod zemou, čistenie kopaných studní
Umývanie fasád
Čistenie – otriskávanie povrchov konštrukcií