O nás

Spoločnosť NOVEL-Novak, s.r.o. poskytuje služby so skúsenosťami v nasledovných montážnych a opravárenských oblastiach:

Nátery a príprava povrchov
Povrch pre Vás otryskáme, opieskujeme, odmastíme, aplikujeme požadovanú antikoróznu, protipožiarnu alebo inú špeciálnu hmotu. 

Opravy vodohospodárskych a telekomunikačných stavieb, zariadení, budov, montáž strojnej technológie
Opravy vodných stavieb v širokom rozsahu, opravy a montáže technológie, strojného vybavenia stavieb a výroby, opravy a budovanie telekomunikačných stožiarov...

Výškové práce
Vykonáme pre Vás aj na ťažko prístupných miestach rôzne montážne práce, úpravu a rezanie drevín, vyčistíme výrobnú halu či silo...

ELektromontáže 
Navrhneme a nainštalujeme Vám kamerový alebo zabezpečovací systém, elektrické vykurovanie, záložný zdroj elektrickej energie, vymeníme svietidlá vo výrobnej hale, nainštalujeme bleskozvod...

 
Je pre nás dôležité vykonať zverenú úlohu kvalitne, ale taktiež bezpečne. Naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami majú všetky potrebné oprávnenia a sú pravidelne preškoľovaní v oblasti BOZP a PO.

 
 
 
Pri realizácii diela venujeme osobitnú pozornosť aj ochrane životného prostredia , ktorá začína výberom moderných materiálov, pokračujúc spôsobmi ich aplikácie, prístupom pracovníkov a prípadnou likvidáciou odpadov v zmysle platnej legislatívy.


 
 
Weblogo

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať